Tankar om Tankar

Tankar om Tankar
Utgivningsdatum: 2013-03-25
Förlag: Förlagshuset Siljans Måsar
Kategori: Religiös & andlig skönlitteratur
Författare: Gunilla Petersén
ISBN: 9789186799472

Allt du är omedveten om styr dig! Tankar om Tankar ger dig ledtrådar som skapar nya tankar och insikter. Ökar din medvetenhet! Ledtrådarna ger även möjligheter att upptäcka nya förhållningssätt och se fler handlingsalternativ. Det är du som styr och valet är ditt! Låt dig inspireras av: -Reflektionsfrågor för egen tankeverksamhet och utveckling -Tankefrågor för allmänna diskussioner -Tankestrategi mot energiläckage -Meditation - känn in din storhet -Massage som får dig att må bra. Sedan 2004 arbetar Gunilla som Certifierad Coach & Grafisk Designer i den egna firman GPdesign. Den karriären började vid 58 års ålder. De sista tio åren har meditation fått allt större betydelse och den har bidragit stort till hennes utveckling.

Skrivandet har följt henne under livet och har varit hennes sätt att skapa förståelse både för eget och andras beteenden. Nu kommer hon ut med sin första bok om Tankar.

Läs mer på: www.tankaromtankar.se

jarfallaforsamling.

Krister Kappel delar med sig av sina tankar och funderingar http://www. se 1 irene johansson Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Örebro 2018-05-05. Bloggens mål är att beskriva Blekinge skärgård ur en seglares perspektiv. Gästbok. jarfallaforsamling. Krister Kappel delar med sig av sina tankar och funderingar http://www.