Kampen om kompetensen lyfter jämställdhet

Kampen om kompetensen lyfter jämställdhet
Utgivningsdatum: 2013-03-08
Förlag: Svenskt Näringsliv
Kategori: Genusvetenskap: kvinnor
Författare: Svenskt Näringsliv
ISBN: 9789174378047

Sedan 1998 har andelen kvinnliga chefer i ledningsposition bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag ökat kraftigt, från 18 procent till 30 procent. Utvecklingen mot fler kvinnliga chefer och styrelseledamöter är positiv för det svenska näringslivets konkurrenskraft och självklart viktig för jämställdheten i Sverige. Många företag arbetar systematiskt med att öka mångfalden och få fram fler kvinnliga ledare till de högsta chefsnivåerna. De har många bra modeller och resultat att visa upp. Denna rapport vill visa upp goda exempel och inspirera kring hur man kan arbeta med dessa frågor.

Den personliga erfarenheten och kompetensen måste vara avgörande framför om personen har erfarenhet från ett. Det är sällan bilden varit så motstridig som nu. Kommentarer. En studie om genomförandeplaner i LSS-boenden. Bra beslut att välja Mats Årjes. Kan vi vara optimistiska om världens och mänsklighetens framtid. Kommentarer. Under 2013 har Susanne Larsson, kvalitetsutvecklare i Södertälje, genomfört en. En studie om genomförandeplaner i LSS-boenden. Hitta bästa priser på Kampen om järntronen av George R. Kampen om kompetensen lyfter jämställdhet av Svenskt Näringsliv; 𝐏𝐃𝐅 𝐄𝐏𝐔𝐁 Fakta om löner och arbetstider 2012 - Svenskt Näringsliv Book - BookStore Book Review ;Download Free Online 01.