Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen - Eller är de kanske inte eviga?

Evangeliets fullhet och de ändlösa straffen - Eller är de kanske inte eviga?
Utgivningsdatum: 2010-07-01
Förlag: Vingården förlag
Kategori: Religiösa institutioner & organisationer
Upplaga: 2
Författare: Erik Jakob Ekman
ISBN: 9789189481138
Antal sidor: 169

Efter att i ett par decennier grundligt studerat Skriftens lära om syndarnas straff kom Erik Jakob Ekman fram till att det inte utifrån Bibeln går att styrka att straffen är eviga. I denna bok, som först utkom 1903, går han utifrån noggranna studier i grundtexten igenom Bibelns lära i ämnet. Ekman tog ingalunda lätt på frälsningsfrågan. han förnekade inte straffen. Men han kunde visa hur Guds kärleks väsen går att förena både med hans allmakt och hans vrede över synden. Rätt uppfattning om Guds väsen är en förutsättning för att kunna älska Gud utan förbehåll. Därför tror vi att boken är värd att ges ut på nytt, nu i moderniserad språkdräkt. Erik Jakob Ekman (1842-1915) var Missionsförbundets egentlige grundare och dess förste missionsföreståndare. Ekman föddes utanför Gävle och prästvigdes 1864. Hans öppenhet för verksamhet utanför kyrkans ramar ledde till att han begärde avsked från prästämbetet 1879.

Bokutgivning av profetisk och själavårdande litteratur av bl a Peter och Madeleine Wallgren, Rick Joyner, Denise och Frances Frangipane, Stephen E Jones.