Driftsäkerhet och underhåll

Driftsäkerhet och underhåll
Utgivningsdatum: 1997-02-01
Förlag: Studentlitteratur AB
Kategori: Produktions- & kvalitetsstyrning
Upplaga: 2
Författare: Karl-Edvard Johansson
ISBN: 9789144002453
Antal sidor: 226

För att företagen skall vara konkurrenskraftiga och lönsamma måste driftsäkerheten hos produkter och utrustningar vara hög. Genom att ständigt förbättra underhållet erhålles hög tillgänglighet och lång livslängd hos utrustningarna. För att lyckas med detta måste underhållet bedrivas med kvalitet och på ett systematiskt sätt. De metoder som används i förbättringsarbetet inom kvalitetsområdet kan med fördel även användas inom det underhållstekniska området. Det gäller att på ett tidigt stadium påverka konstruktörer, operatörer, konstruktion och utrustning så att oplanerade stopp undvikes. Boken behandlar metoder och tekniker som kan användas för att erhålla en offensiv syn på underhållsarbetet i företaget. I första delen behandlas driftsäkerhetstekniken och därmed olika tillgänglighetsmått. Underhållssäkerhet behandlas speciellt.

Olika underhållskoncept behandlas där Totalt Produktivt Underhåll och Tillförlitlighetsbaserat (RCM) underhåll tas upp.

Övriga delar som behandlas är: Olika metoder för att lösa och analysera driftsäkerhetsproblem, Underhållssystem, Tillståndsövervakning, Underhållsoptimering, LCC-analys, Reservdelar och bristkostnadsanalys. I denna upplaga, har antalet övningsuppgifter med fullständiga lösningar ökat. Likaså behandlas Totalt Produktivt Underhåll utförligare. Andra upplagan . kvalitetsstyrning, kvalitet, kvalitetsteknik

Vägjobb hjälper dig med etablering, tillsyn och underhåll av arbetsområdet. m. Nationell branschskola för inriktningen driftsäkerhet och underhållsteknik. Marknadsplats för inköpare och leverantörer i verkstadsindustrin Vi väljer utrustning till krypgrunden och vinden utifrån behov och kundens önskemål, teknik och ekonomi. Vår filosofi om värmesystem är enkel: Det ska vara bekvämt och enkelt att hantera. Underhållsteknik (Underhåll) [1] är kombinationen av tekniska och administrativa åtgärder, inklusive övervakning, avsedda att behålla eller återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra en krävd funktion. Arbetarskydd Industrial safety Occupational safety Arbetarskydds-styrelsen Swedish National Board for Occupational Safety and Health Arbetsarkiv (On-site) tape library. Ledande företag runt om i världen drar nytta av våra systemlösningar inom underhåll, förråd, inköp och produktionsekonomi. Driftsäkerhet och underhållsekonomi. Vattenreningslösningar sedan 1936.