Egenanställning - en ny form av anställning

Egenanställning - en ny form av anställning
Utgivningsdatum: 2013-06-11
Förlag: Arvas International
Kategori: Ekonomi & ledarskap
Författare: Fredrik Arvas
ISBN: 9789197839310

Flera hundra tusen människor i vårt land saknar idag arbete. De kan ha blivit uppsagda från en anställning utan att finna någon ny eller aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Den i särklass viktigaste politiska frågan idag är att skapa nya jobb.

Bland alla dem som söker jobb finns många som har idéer, tankar och planer på att starta eget. De har bärande affärsidéer, kontakt med tänkbara kunder och de är beredda att satsa sig själva. Men att starta ett eget företag kan bli ett för stort steg; kravet på omedelbar lönsamhet, administration och ansvar kan kännas alltför betungande. Egenanställning kan vara alternativet! Det går att bli sin egen utan att starta företag! Egenanställning är även intressant för den som vill förändra sin situation, till exempel sluta sin anställning eller för den som vill hitta en form för att kombinera/extraknäcka - eller upphöra med svartjobb. Fredrik Arvas har som idégivare och entreprenör arbetat med frågor kring Egenanställning i mer än tjugo år. I boken redogör han enkelt och lättfattligt för de olika frågor och problem man ställs inför när man blir sin egen eller blir egenanställd. Du får följa Lucas genom uppsägningen via arbetsförmedlingen, a-kassan, skatteverket till Egenanställningen.

Boken är en handbok i att vara egenanställd. Den vänder sig till dig som funderar för egen del eller vill hjälpa andra som rådgivare eller vän. Läs mer på www.egenanstalld.se

Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. 01/04/2014 · På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 01/04/2014 · På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. 01/04/2014 · På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 01/04/2014 · På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 01/04/2014 · På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen.