Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse

Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse
Utgivningsdatum: 2015-05-04
Förlag: Svensk Byggtjänst
Kategori: Alternativa & förnybara energikällor & teknik
Upplaga: 5
Författare: Lars Andrén
ISBN: 9789173336789
Antal sidor: 167

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den här boken fokuserar på solenergi i alla dess former med tonvikt på solvärme och solel. Boken behandlar även luftburen solvärme, passiv solvärme och solkyla. Solenergi - Praktiska tillämpningar i bebyggelse presenterar också grundprinciperna kring solinstrålning, praktiska dimensioneringstips, metoder för lönsamhetsberäkning och råd i samband med upphandling. I avsnittet kring solfångare får läsaren en ingående redovisning kring verkningsgrader och solfångarens tekniska uppbyggnad men också solkretsens olika komponenter, såsom drivpaket, värmeväxlare, värmelager och kombinationsmöjligheter med biobränsle, värmepumpar etc. I avsnittet om solvärmens olika användningsområden beskrivs möjligheterna att utnyttja solvärmen för campingplatser, idrottsanläggningar, skolor och industri m m. Boken innehåller också detaljerade beskrivningar av bland annat följande användningsområden: Flerbostadshus, Småhus, Solel, Utomhuspooler, Storskalig solvärmeteknik och Solkyla. Boken erbjuder olika aktörer inom byggindustrin och värmesektorn möjlighet att förstå och använda solenergi. Solenergi - Praktiska tillämpningar i bebyggelse vänder sig till olika aktörer i bygg- och VVS-branschen såsom konstruktörer, installatörer, husägare och akademiker och lämpar sig även för utbildningar i ämnet.

Museets butik. En liten bok om små bostäder Hur ska vi bygga praktiska och prisvärda lägenheter för majoriteten. En liten bok om små bostäder Hur ska vi bygga praktiska och prisvärda lägenheter för majoriteten. Information om varorna finns på den.

DrivKraft erbjuder inspirerande böcker och föreläsningar om förnybar energi, energieffektivt byggande och framför allt solenergi av författaren och. Du kan köpa böcker och annat material från vår butik genom att beställa här på vår hemsida. DrivKraft erbjuder inspirerande böcker och föreläsningar om förnybar energi, energieffektivt byggande och framför allt solenergi av författaren och. Museets butik. Museets butik. DrivKraft erbjuder inspirerande böcker och föreläsningar om förnybar energi, energieffektivt byggande och framför allt solenergi av författaren och.