Elektromagnetism

Elektromagnetism
Utgivningsdatum: 2014-09-12
Förlag: Studentlitteratur AB
Kategori: Fysik
Upplaga: 1
Författare: Olov Ågren
ISBN: 9789144096490
Antal sidor: 174

Elektromagnetismen är en av fysikens hörnstenar som har haft enorm betydelse för att öka förståelsen av vår värld och utvecklingen av ett högteknologiskt samhälle. Maxwells formulering av de elektromagnetiska ekvationerna i mitten på 1800-talet innebar ett gigantiskt språng för fysiken. Med de ekvationer som idag benämns Maxwells ekvationer lyckades Maxwell visa att elektricitet, magnetism och ljus styrs av en gemensam uppsättning av ekvationer som har en mycket vid applicerbarhet. Dessa eleganta ekvationer visar hur elektriska laddningar och elektriska och magnetiska fält kopplar till varandra. De elektromagnetiska fälten transporterar också energi och rörelsemängd. Med en koncis presentation ges en rimligt heltäckande bild av klassisk elektromagnetism. Boken behandlar såväl elektrostatik, magnetostatik, induktion som vågutbredning. Boken ger en bred exposé över viktigare tillämpningsområden. Huvudsyftet med boken är dock att studierna ska leda till en fysikalisk förståelse av elektromagnetismen. Boken vänder sig mot civilingenjörsstudenter i teknsik fysik, elektro-teknik, materialfysik och naturvetarfysiker och andra grupper som har behov av gedigna kunskaper i fältteori. Förkunskapskrav är ett års studier på program med fysik och matematik.

r ə ˌ d eɪ /; 22 September 1791 – 25 August 1867) was an English scientist who contributed to the study of electromagnetism and. Grunden till elektricitet är att materia kan ha en elektrisk laddning. Vi har elektriska fällor som kan fånga flera möss och råttor innan tömning och ultraljudsfällor. View the magnetic field lines. Move a bar magnet near one or two coils to make a light bulb glow. Elektromagnetism. Move a bar magnet near one or two coils to make a light bulb glow. Michael Faraday FRS (/ ˈ f æ. Vår erfarenhet sträcker sig över bland annat gasturbiner.