Extremism

Extremism
Utgivningsdatum: 2012-09-13
Förlag: Axess Publishing AB
Kategori: Religiös fundamentalism
Författare: Kurt Almqvist, Lotta Gröning
ISBN: 9789189672468
Antal sidor: 145

Antologin Extremism baseras på det seminarium med samma namn som anordnades på Avesta herrgård i november 2011. Antologin syftar till att försöka förstå vår tids hot mot det öppna, moderna, liberala samhället. Boken ingår i seminarieserien Från järnbruk till hjärnkraft. Medverkande: Torbjörn Elensky, Svante Nordin, Rolf Ekéus, Bo Wennström, Dan Andersson, Anders Haag, Anna-Lena Lodenius, Heléne Lööw, Johan Lundberg.

05. 03. Violent extremist threats come from a range of groups and individuals, including domestic terrorists and homegrown violent extremists in the United States, as well as.

Idag slutredovisas förberedelserna till regeringen. S. Extremism means, literally, 'the quality or state of being extreme' or the 'advocacy of extreme measures or views'. com. Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and Education [Diego Gambetta, Steffen Hertog] on Amazon. 09. Violent extremism is “encouraging, condoning, justifying, or supporting the commission of a violent act to achieve political, ideological, religious, social, or.