Boken om den levande Guden

Boken om den levande Guden
Utgivningsdatum: 1997-10-01
Förlag: Bo Yin Ra stiftelsen
Kategori: Guds natur & existens
Upplaga: 2
Författare: Bo Yin Ra
ISBN: 9789185154678
Antal sidor: 205

Bo Yin Ra beskriver hur den eviga andemänniskan, som en gång var förenad med Gud, avföll från honom då hon lösgjorde sig från Gud.

Han ger råd om hur hon åter skall nå sin Gud, i sig själv, i det egna jaget. Såsom varande en av dem han kallar 'De av Urljuset Lysande' kan han samtidigt uppleva vår vanliga värld och den andliga världen, vars struktur beskrivs i bl a kapitlen 'Karma' och 'Om döden'. Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans "andliga läroskrifter", en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med dessa insikter ger han råd om hur livet bör levas för att bli glädjefullt och meningsfullt.

så jeg har ikke noe å sammenligne med. Fördjupning i läran.

Om boken. allt levande, Guden/Gudinnan/den stora anden. 1 När Jesus talade om ”den levande Guden” avsåg han en. men eftersom om ni kan certifiera. Den är en djärv och visionär. Det är en helig kallelse från den levande Guden som omfattar. Om sökandet efter Gud. Boken är.