Tidiga kristna martyrer

Tidiga kristna martyrer
Utgivningsdatum: 2016-11-21
Förlag: Mimer Bokförlag
Kategori: Allmän världshistoria
Författare: Mikael Mosesson
ISBN: 9789187593697

Det har sagts att "martyrernas blod var utsädet som fick kristendomen att växa". Den här boken är en exposé över förföljelserna av kristna under de första århundradena e. Kr. Den görs med hjälp av antikens källtexter samt utdrag ur John Foxes klassiska "Book of Martyrs".

Martyrberättelserna som har bevarats i den tidiga kristendomens litteratur är intensiva och dramatiska. De har här sammanställts i en volym för att skapa en helhetsbild. Boken är kronologiskt upplagd och för att vägleda mellan texterna ges sparsamma kommentarer. Den erbjuder ett fönster in i den tidiga kristna världen, men därtill även uppmuntran och inspiration för kristna av idag. Som en extra bonus riktad till den svenska läsekretsen ingår ett kapitel om Lucia, som dödades i början av -300-talet, och ett kapitel om svenska martyrer.

Kristendomen har lånat ur den gemensamma.

Den kristna symboliken tilldelar objekt eller handlingar en inre mening som uttrycker kristna föreställningar. Kristen tro. Att studera den tidiga, framväxande kristna kyrkans historia är avgörande för att förstå hur och varför kristendomen lämnade sin judiskhet, för att slutligen. Kristendomen har lånat ur den gemensamma. Kristen tro. 0 Inledning Ingen av Bibelns profetior har väl genererat så många villfarelser som den om att Jesus skall komma tillbaka. Den kristna symboliken tilldelar objekt eller handlingar en inre mening som uttrycker kristna föreställningar. Kristendomen har lånat ur den gemensamma.