Dynamik i arbetsgrupper

Dynamik i arbetsgrupper
Utgivningsdatum: 2006-08-01
Förlag: Studentlitteratur AB
Kategori: Social- & gruppsykologi
Upplaga: 2
Författare: Kjell Granström
ISBN: 9789144008523
Antal sidor: 197

Vilka förutsättningar krävs för att arbete i grupp ska fungera på bästa sätt? I denna bok beskrivs den dynamik som kan stödja eller äventyra ett bra arbete. Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier. Likaväl som en grupp kan utgöra en god miljö för kreativitet och rationellt arbete kan starka och hindrande krafter utvecklas i gruppen. Utan ingående kunskaper om mekanismerna bakom de hindrande krafterna riskerar man att bli ett offer för dem, eller att försitta möjligheten att ta tillvara deltagarnas kompetens på bästa sätt. I denna upplaga utreds också vad som skiljer meningsfullt samarbete från tråkiga möten. Dessutom beskrivs mekanismerna bakom varför man kan känna sig kränkt i arbetet. Dynamik i arbetsgrupper berör alla som arbetar i grupp och som vill öka sin förståelse för de krafter, både positiva och negativa, som kan utvecklas inom gruppen.

Boka-tidigt-rabatt t. o. Det finns dock faktorer att räkna in som ytterst få verkar känna till Vi arbetar med ledarskap och medarbetarskap på både grupp- och individnivå.

InfoTeam Väst är ett konsultföretag inom ledarskap, grupputveckling och konflikthantering. Det finns dock faktorer att räkna in som ytterst få verkar känna till Vi arbetar med ledarskap och medarbetarskap på både grupp- och individnivå. Årets tema på Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorgen 2018. o. Boka-tidigt-rabatt t. 1 dec.