Tvistemålsanalys - för praktiskt bruk

Tvistemålsanalys - för praktiskt bruk
Utgivningsdatum: 2017-07-12
Förlag: Jure Förlag
Kategori: Civilprocess, tvistemål & tvistlösning
Upplaga: 1
Författare: Patrik Schöldström
ISBN: 9789172236882
Antal sidor: 96

Boken riktar sig till t.

ex. domare och advokater och blivande sådana. Den handlar om en arbetsmetod, om ett sätt att systematiskt analysera dispositiva tvistemål. Något varierarad kan arbetsmetoden användas av såväl domare för att analysera ett mål som av ombud för att utforma en talan. Metoden demonstreras på några verkliga rättsfall som analyseras i detalj. Rättsfallen har inte valts därför att de är goda förebilder, utan tvärtom därför att de illustrerar hur man kan komma fel i sitt dömande och processande. Tanken är man ska kunna bli bättre på att göra rätt genom att studera hur man kan hamna fel. Avsikten är att presentera detta enkelt och kortfattat samt konkret och praktiskt användbart. I boken behandlas dessutom med ett processrättsligt perspektiv några praktiskt viktiga frågor som är vanliga i dispositiva tvistemål, bl.

a. gemensam partsavsikt och avtalstolkning samt 36 § avtalslagen. Materiell processledning ägnas regelbunden uppmärksamhet. Boken bör passa som kurslitteratur för specialkurser i civilprocessrätt samt för annan undervisning och utbildning i processrätt och till viss del även i central civilrätt. Patrik Schöldström är docent i processrätt och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid juridiska fakulteten i Stockholm.

Han är också hovrättsråd i Svea hovrätt.

Han har tidigare varit advokat.

Trovärdighet och stödbevisning – vem äger sanningen vid rättens bevisvärdering. Trovärdighet och stödbevisning – vem äger sanningen vid rättens bevisvärdering. Venedig, Italien 17–21 maj 2018 Komplicerade frågor inom aktiebolagsrätten. Trovärdighet och stödbevisning – vem äger sanningen vid rättens bevisvärdering. Venedig, Italien 17–21 maj 2018 Komplicerade frågor inom aktiebolagsrätten. Trovärdighet och stödbevisning – vem äger sanningen vid rättens bevisvärdering. Venedig, Italien 17–21 maj 2018 Komplicerade frågor inom aktiebolagsrätten. Venedig, Italien 17–21 maj 2018 Komplicerade frågor inom aktiebolagsrätten. Venedig, Italien 17–21 maj 2018 Komplicerade frågor inom aktiebolagsrätten. Trovärdighet och stödbevisning – vem äger sanningen vid rättens bevisvärdering. Venedig, Italien 17–21 maj 2018 Komplicerade frågor inom aktiebolagsrätten.