Lönehandboken

Lönehandboken
Utgivningsdatum: 2018-02-15
Förlag: Björn Lundén Information
Kategori: Anställningskontrakt
Upplaga: 12
Författare: Anna Forsberg, Anna Sundin
ISBN: 9789176951064
Antal sidor: 382

LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. I Lönehandboken hittar du väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration. Du får vägledning i allt från hur en viss förmån bör hanteras till hur du ska redovisa personalkostnader i bokslutet. Det heltäckande innehållet och den praktiskt inriktade framställningen gör boken till ett perfekt arbetsredskap för alla löne- och personaladministratörer.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta den du behöver.

GALPU AB fungerar som ett stöd för dig som chef eller företagsledare. Vi hjälper er med personalfrågor, lönehantering, rekrytering samt utbildning. Böckerna förenklar allt om skatt, ekonomi och juridik. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta den du behöver.

Vi har böcker och e-böcker för alla behov. Böckerna förenklar allt om skatt, ekonomi och juridik. GALPU AB fungerar som ett stöd för dig som chef eller företagsledare. Semester är en skyddslag som reglerar ledighet och ersättning.

Vi hjälper er med personalfrågor, lönehantering, rekrytering samt utbildning. GALPU AB fungerar som ett stöd för dig som chef eller företagsledare.