Innovation och affärsutveckling

Innovation och affärsutveckling
Utgivningsdatum: 2017-04-26
Förlag: Karlöf Management Litteratur
Kategori: Affärsverksamhet & företagsledning
Upplaga: 2
Författare: Bengt Karlöf
ISBN: 9789198023442
Antal sidor: 118

Innovation har utvecklats till ett av politikernas favorittema - såväl avseende privat som offentlig sektor. Insikten om behovet av reformer i samhället och nytänkande för att bibehålla konkurrenskraften har impregnerat beslutsfattare, på ett för Sveriges framtid lovande sätt. Mycket talar för att vi år 2017 genomgår ett språng i utvecklingen baserat på digitaliseringens oöverskådliga möjligheter till följdinnovationer. Det gäller såväl varuproduktion liksom tjänster och alla led i värdekedjan - från innovation, inköp och produktion, via distribution till administration, marknadsföring och säljkanaler. De möjligheter som digitalisering/robotisering/automatisering skapar är omöjliga att greppa över men ger impulser varje dag till innovatörer som ser företeelser som kan effektiviseras med teknikens hjälp. Jag vill i boken fånga den viktiga behovsaspekten - en faktor som går bortom användarnas explicita önskemål och når fram till de implicita behoven, dvs vilken nytta användarna faktiskt har av produkttjänsterna.

Projekt som kan få.

Idéer som med rätt. Detta i en andra etapp av E2B2.

Sök jobb och se lediga tjänster som chef och specialist på HRM Affärsutveckling AB Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle. Gothia Innovation AB driver och utvecklar teknik- och forskningsparken Gothia Science Park. Med stadens textila kulturarv, en högskola i framkant och välkända. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare. Funderar du på att starta eget.

Lina Korsgren är.