Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1a1
Utgivningsdatum: 2012-01-31
Förlag: Liber
Upplaga: 1
Författare: Daniel West
ISBN: 9789147092727
Antal sidor: 240

Många elever tycker att samhällskunskap är kul eftersom det ofta handlar om sådant som händer här och nu och därför berör, engagerar och ibland även upprör. Samtidigt är det just det som kan göra ämnet svårt.

Det finns inte alltid bara ett sätt att tänka eller tycka, eller bara ett svar eller perspektiv. Läs mer Utmärkande drag - Resonerande text som uppmanar till reflektion. - Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt - Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang - Eleverna kan ställa sina egna uppfattningar mot andras Uppmanar till reflektion Det nya läromedelspaketet Samhällskunskap tar upp frågor och ämnen som kan ha lika mycket med värderingar, känslor och attityder att göra, som med kunskap eller vetande.

En av de röda trådarna genom böckerna är att inte ta sina egna uppfattningar eller åsikter för givna - det kan finnas andra. Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt Ämnesplanernas betoning på ett kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt har en framskjuten plats. Detsamma gäller frågor som rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samtidigt innehåller böckerna alla de viktiga moment och kunskapsområden som gör en klassisk bok i samhällskunskap. Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang Boken Samhällskunskap poängterar vikten av att förstå varför något ser ut som det gör, eller varför det fungerar som det gör. Förstår man detta är det lättare att ta till sig fakta kring företeelsen. Uppgifter vid texten I anslutning till den löpande texten finns det frågor som syftar till reflektion och ställningstagande. Det ger en direkt koppling mellan ifrågasättande och läromedelstext. Samhällskunskap 1a1 Innehåll - Om att påverka och att påverkas - Kunskap och okunskap - Individen, samhället och kulturen - Diskriminering, fördomar och social status - Demokrati och diktatur - Politiska partier - Statsskickets grunder - Riksdag och regering - Kommuner, landsting och regioner - EU - den europeiska unionen - Internationellt beslutsfattande - Massmedier - den tredje statsmakten - Sverige i förändring - Näringsliv och arbetsmarknad - Arbete, sparande och konsumtion - Vad är samhällsekonomi? Samhällskunskap 1b Innehåll Förutom innehållet i 1a1 tillkommer följande områden: - Samhällsvetenskapliga arbetsmetoder - Samhälle i förändring - Rättssamhället - Den svenska välfärden - Hushållen och samhällsekonomin - Tillväxt och konjunkturer - Ekonomisk politik - Sverige och omvärlden Samhällskunskap 1, 2 och 3 Innehåll Förutom innehållet i 1b tillkommer följande områden: - Vetenskapsteori - Det ekonomiska tänkandets historia - Internationell ekonomi - Internationella relationer - Fattigdom och utveckling Om författarna "Något man lätt slås av när man slår upp en lärobok i samhällskunskap, vilken som helst, är att fokus ligger på att redogöra för hur samhället fungerar, inte varför det fungerar som det gör. Men det är direkt nödvändigt att ge faktapåståenden ett meningsbärande sammanhang. Det är lättare att komma ihåg hur om man samtidigt förstår varför. En uppenbar brist i många läromedel är att man inte nog tar hänsyn till denna aspekt. Min ambition har därför varit att lyfta fram vikten av sammanhang och kritisk reflektion som förutsättningar för det goda samtalet i arbetet med samhällsfrågor." Daniel West, författare och lärare i samhällskunskap och filosofi

För att få studiemedel hos oss måste studietakten vara på minst 50%. Här hittar du våra utbildningsprogram och fristående kurser. För dig som saknar arbetslivserfarenhet eller som har arbetat inom vård- och omsorg. Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet - för lärare och vuxna som jobbar med unga. Denna hemsida var tänkt att vara en resurs för mina elever. - Högalids Folkhögskola 180 högskolepoäng, 3 år. 'Man behöver ytterst lite för att undervisa, men för att leda eleven till egen kunskap måste man kunna väldigt mycket mer” (Vygotskij) Den industriella revolutionen lade grunden för vår moderna värld. Vårt stylistprogram lär dig styling från topp till tå. Om utbildningen.

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som leder till en sjuksköterskeexamen. Lärarledd utbildning med färre träffar i klassrum och mer självstudier.