Etnologi - Perspektiv och forskningsfält

Etnologi - Perspektiv och forskningsfält
Utgivningsdatum: 2010-04-07
Förlag: Studentlitteratur
Kategori: Samhälle & politik
Upplaga: 1
Författare: Alf Arvidsson
ISBN: 9789144065298

Den här boken ger en översikt av dagens etnologiska forskning. Den tar upp aktuella teman, levande inomvetenskapliga traditioner och beskriver på vilka samhällsområden etnologer ger väsentliga bidrag. Boken rör sig mellan olika etnologiska forskningsfält. Den börjar på en övergripande nivå för att successivt bli mer konkret och avslutas i forskningens praktik. Den är tänkt som introduktion till studier i ämnet och som referensverk i grundutbildningen på universitet och högskolor.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2001.

Även om själva unders Boken är rikligt illustrerad och välskriven och det är lätt att hänga med, även för den som likt mig inte är marinarkeolog. Även om själva unders Boken är rikligt illustrerad och välskriven och det är lätt att hänga med, även för den som likt mig inte är marinarkeolog. Även om själva unders Boken är rikligt illustrerad och välskriven och det är lätt att hänga med, även för den som likt mig inte är marinarkeolog. Boken är rikligt illustrerad och välskriven och det är lätt att hänga med, även för den som likt mig inte är marinarkeolog.

Även om själva unders Boken är rikligt illustrerad och välskriven och det är lätt att hänga med, även för den som likt mig inte är marinarkeolog. Även om själva unders. Även om själva unders Boken är rikligt illustrerad och välskriven och det är lätt att hänga med, även för den som likt mig inte är marinarkeolog. Även om själva unders Boken är rikligt illustrerad och välskriven och det är lätt att hänga med, även för den som likt mig inte är marinarkeolog.