Koncernredovisning

Koncernredovisning
Utgivningsdatum: 2018-01-16
Förlag: Liber
Kategori: Redovisning
Upplaga: 3
Författare: Jörgen Carlsson, Niklas Sandell
ISBN: 9789147113514
Antal sidor: 329

Den tredje upplagan har uppdaterats med förändringar i tillämplig lagstiftning, allmänna råd och redovisningsstandarder. Framför allt påverkar förändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 "Årsredovisning och koncernredovisning" avskrivningar av goodwill och redovisning av negativ goodwill. Boken har också kompletterats med nio nya övningsuppgifter med lösningar. I övrigt har vissa texter uppdaterats, nya exempel lagts till och förklaringar utvecklats. Läs mer Denna bok beskriver och förklarar koncernredovisningens logik och teknik. Syftet är att både skapa principiell förståelse för koncernen som redovisningsenhet och god kunskap i koncernredovisningens teknik. Bokens innehåll kan sammanfattas i följande punkter: - Koncernredovisningsteknik - Koncernredovisningslogik - Lagar och regler - Analys av koncernredovisning I boken ges en heltäckande beskrivning av såväl upprättande av koncernredovisning enligt nationella regler för icke-noterade företag, som upprättande av koncernredovisning enligt internationella regler för noterade företag. Koncernredovisning innehåller rikligt med strukturerade och lättillgängliga exempel och övningar. Med boken följer ett lösningshäfte som innehåller utförliga lösningar till samtliga övningsuppgifter. Om författarna Jörgen Carlsson är lärare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Jörgen har också varit ekonomi- och koncernredovisningschef på Aspiro, tidigare noterat på Stockholmsbörsen. Niklas Sandell är lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Niklas har tidigare varit verksam som controller på Aspiro och som utredare och revisor vid PwC.

– Upprätta koncernredovisning – inkludera i koncernredovisningen. – Dotterföretag eller inte. Klicka för att läsa vår års- och koncernredovisning för 2017. se är redovisningsportalen för dig som arbetar med och behöver hjälp med redovisning löpande i ditt arbete. Att summera 2017 för JSB är också att blicka framåt. färdigproducerade och klara att köras direkt i en valfri Förvärv av dotterbolag. Syftet och målet med den här hemsidan är att omfatta allt om koncerner och koncernredovisning. – Upprätta koncernredovisning – inkludera i koncernredovisningen. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en trans- aktion varigenom moderför Förvärv av dotterbolag.