Ritteknik

Ritteknik
Utgivningsdatum: 2015-10-23
Förlag: Studentlitteratur AB
Kategori: Teknisk grafik & teknisk ritning
Upplaga: 1
Författare: Karin Spets
ISBN: 9789144079561
Antal sidor: 118

Ritteknik handlar om hur man framställer ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika handlingar samt när i processen de framställs. Byggnadsritningarna följer redovisningsstandarden enligt Bygghandlingar 90, som är byggbranschens rekommendationer för hur man utformar enhetliga bygghandlingar. Ritteknik redogör för vad de olika ritningarna kallas samt hur man framställer dem.

Bokens tonvikt ligger på arkitekt- och konstruktionsritningar men visar även exempel på el- och VVS-ritningar då de är viktiga för helheten. Boken vänder sig främst till studenter som läser till högskole- eller civilingenjör inom ämnet byggnadsteknik.

Välkommen. [2] Inom området för tekniska ritningar används ritteknik som grund där tillämpning av dess system och metoder används för att framställa en ritning som beskriver utseendet och krav på en produkt. Utöver Malmö Gatukontors IT-handledning gäller nedan redovisade saker avseende ritningsinnehåll. Tekniska ritningar används av ett flertal yrkesgrupper, bland annat konstruktörer, arkitekter och landskapsingenjörer. På minst två koordinatkryss ska koo Användning.

• Ytterligare genomgångavnågra“bra attkunna saker” i AutoCad(ritarÖ1) • Genomgångav Övningsuppgift3 •Lite ritteknik • Årets “barnsjukdomar”‐workspace, pdf, enstaka Läs upp dina gymnasiebetyg i teknik på Hermods. 1 Översikt GPS GPS är en övergripande benämning av områden inom ritteknik som bestämmer den geo- metriska utformningen av ett objekt/detalj. Välkommen.