Toleransens gränser

Toleransens gränser
Utgivningsdatum: 2017-10-12
Förlag: Media-Tryck
Kategori: Religionshistoria
Författare: Johannes Ljungberg
ISBN: 9789188473530
Antal sidor: 278

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte funnits i någon större omfattning. Pietisterna uppfattades som ett hot mot den gemensamma religionsutövningen, ordningen och samhället i stort. Med utgångspunkt i statliga utredningar analyseras i denna bok diskussioner och förhandlingar om toleransens gränser för umgängesliv, avvikande beteende och yttranden i tal och skrift. Dessa tre teman blev föremål för storpolitik och vardagliga konflikter med inslag av hedersföreställningar, censurärenden och enhetspolitik, ständigt med frågan om vad som utgjorde oönskade rubbningar av samhället hängande i luften.

Jag får ett brev från CSN och öppnar det, viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om. Découvrez tous les films et séries de la filmographie de Noomi Rapace. modifier - modifier le code - modifier Wikidata Švédská herečka islandského původu, Noomi Rapace se narodila 28. modifier - modifier le code - modifier Wikidata Švédská herečka islandského původu, Noomi Rapace se narodila 28. Vi arbetar för öppna samhällen, fria marknader och mer personlig frihet.

(EN) Noomi Rapace, su Internet Movie Database, IMDb. Ganhou reconhecimento por sua atuação em … Sur les autres projets Wikimedia: Noomi Rapace (Hudiksvall, 28 december 1979) is een Zweedse actrice. Judiska Församlingen arbetar aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen.