På spaning efter gruppens själ - - gruppen i teori och praktik

På spaning efter gruppens själ - - gruppen i teori och praktik
Utgivningsdatum: 1998-01-01
Förlag: Studentlitteratur AB
Kategori: Social- & gruppsykologi
Upplaga: 1
Författare: Eric Olsson
ISBN: 9789144004228
Antal sidor: 276

Grupper kan uppnå unik kreativitet och problemlösningsförmåga samt inspirera individer till förhöjd prestation och lärande. Grupper kan också ge den enskilde skydd och möjlighet till frigörelse från passivitet och negativa livsmönster. Likriktning, förtryck, underkastelse, mobbning, förlamande konflikter och våld kan emellertid också prägla grupper. Denna bok handlar om samspelsprocesser i familjer, arbetsgrupper och grupper för lärande och utveckling. Författaren har erfarenheter från forskning, teamutveckling i arbetslivet samt arbete med grupper i vård och socialt behandlingsarbete. Mot denna bakgrund och utifrån andras forskning analyseras centrala aspekter såsom sammanhållning, ledarskap, makt, konflikter och gruppers livsfaser. Dessutom visar författaren på olika möjligheter att förstå gruppskeenden och underlätta konstruktiva grupprocesser.

Huvudsyftet är att inspirera till fortsatt kunskapssökande och utveckling av arbetet med grupper både inom den offentliga sektorn och det privata näringslivet. Boken är avsedd att användas inom ett brett fält från högskoleutbildning av socionomer, psykologer, personaladministratörer och ekonomer till forskning kring team- och organisationsutveckling i arbetslivet. Den kan med fördel även användas i arbetet med olika former av gruppbehandling i vård och socialt arbete.

Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på skeendet i grupprocessen. Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på skeendet i grupprocessen. Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på skeendet i grupprocessen. Exempel på intresseområden inom gruppsykologi är rollfördelning, ledarskap och utveckling av gruppen.

Exempel på intresseområden inom gruppsykologi är rollfördelning, ledarskap och utveckling av gruppen. Exempel på intresseområden inom gruppsykologi är rollfördelning, ledarskap och utveckling av gruppen. Exempel på intresseområden inom gruppsykologi är rollfördelning, ledarskap och utveckling av gruppen. Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på skeendet i grupprocessen. Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på skeendet i grupprocessen.