Idrottens föreningsrätt

Idrottens föreningsrätt
Utgivningsdatum: 2005-10-01
Förlag: Norstedts Juridik AB
Kategori: Institutioner & lärda sällskap
Upplaga: 2
ISBN: 9789139107750
Antal sidor: 232

Den första samlade framställningen om föreningsrätten inom idrotten. Här behandlas bl.a. hur man bildar en förening, utformning av föreningsstadgar, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilka frågor som måste tas upp på årsmötet och hur årsmötet går till, hur man väljer styrelse och vilket personligt ansvar man har som styrelseledamot.

Tar också upp revisorernas och valberedningens uppgifter, överklagandefrågor, avtal mellan förening och idrottsutövare/tränare samt hur ett IdrottsAB bildas. Den andra upplagan är uppdaterad, utvidgad och försedd med diskussionsfrågor i studiesyfte.

Krister Malmsten är chefsjurist i Svenska fotbollförbundet och ordförande i Riksidrottsnämnden (idrottens högsta domstol) samt har även skrivit Idrottens bestraffningsregler, 4u. Christer Pallin är chefsjurist på Riksidrottsförbundet och sekreterare i Riksidrottsstyrelsen.

Dan har stor erfarenhet och kompetens och kan både se och. Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott. Tredje delen om unionens politik och inre åtgärder Här hittar du bestraffnings- och klubbärenden som rör exempelvis fusk, farligt spel, uteslutning av medlem och överklagande av årsmötesbeslut. Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott. Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Dan har stor erfarenhet och kompetens och kan både se och. Lissabonfördraget. Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Lissabonfördraget.