Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande

Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Utgivningsdatum: 2012-06-05
Förlag: Studentlitteratur AB
Kategori: Språk & ordböcker
Upplaga: 2
Författare: Gunnar Augustsson
ISBN: 9789144075839
Antal sidor: 168

I denna bok presenteras och diskuteras skrivstrategier som är till god hjälp i skrivprocessen, från textens första utkast till dess slutversion. Syftet är att öka textförfattares medvetenhet om, organisering av och argumentation i egna texter. Målet är att författaren ska bli bättre på att systematisera och redogöra för sitt insamlade material och att framhäva sina tolkningar och slutsatser. Den andra upplagan har utvecklats på fyra olika sätt. Ett handlar om hur man utvecklar sitt forskningsproblem och sin problemformulering. Ett annat är hur man utformar sitt syfte och sina forskningsfrågor. Den tredje utvecklingen rör beskrivningen av vad som är karaktäristiskt för en narrativ disposition av en text. Slutligen, för det fjärde, finns det en bilagd checklista som kan användas för att kontrollera den egna textens delar i förhållande till dess helhet. Akademisk skribent vänder sig till den som har till uppgift att på ett enkelt och lättbegripligt sätt skriftligt rapportera det som han eller hon registrerat, observerat eller deltagit i, såsom student, doktorand, lärare och forskare inom högskola och universitet.

Den riktar sig även till den som arbetar med utvärderingar, utredningar och uppföljningar vid FoU-enheter inom både offentliga och privata organisationer. Andra upplagan

Se därför till att, inom det område du förväntas skriva inom, skriva om något som engagerar dig. Se därför till att, inom det område du förväntas skriva inom, skriva om något som engagerar dig. Inom de naturvetenskapliga och tekniska ämnena är IMRoD-modellen vanlig (från engelskans IMRaD: Introduction, … JESUS undervisar sina efterföljare om ”vetekornets lag” -som innebär, att dö från sig själv, sitt självliv – egot – för att ge liv åt andra, på samma sätt som sättpotatisen eller ett vetekorn inte kan bära frukt, utan att offra sig själv. Det vetenskapliga arbetet följer en bestämd struktur, som kan skilja sig beroende på ämnesområde. En viktig utgångspunkt för ett lyckat skrivande är att du hittar ditt sätt att skriva på: din egen skrivprocess. Inom de naturvetenskapliga och tekniska ämnena är IMRoD-modellen vanlig (från engelskans IMRaD: Introduction, … JESUS undervisar sina efterföljare om ”vetekornets lag” -som innebär, att dö från sig själv, sitt självliv – egot – för att ge liv åt andra, på samma sätt som sättpotatisen eller ett vetekorn inte kan bära frukt, utan att offra sig själv. Din skrivprocess. Din skrivprocess.