Skola i normer, 2:a uppl

Skola i normer, 2:a uppl
Utgivningsdatum: 2014-07-03
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Kategori: Pedagogik
Upplaga: 2
Författare: Lena Martinsson, Eva Reimers
ISBN: 9789140685995

Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Genom föreställningar om normalitet skapas också det Andra, det som inte ryms innanför normens gränser och som därför stängs ute. Samtidigt uppstår alltid motsägelser som ger möjligheter till motstånd. I denna nya upplaga har perspektiven vidgats och normbegreppet används för att belysa fler aspekter av hur normer verkar. Förutom normer om genus, ålder och sexualitet, diskuterar författarna på ett tydligare sätt också rasifiering och klass. Under senare år har betydelsen av dessa normativa processer blivit allt mer påtaglig, både i skolans värld och i samhället i stort. Ytterligare en skillnad är att förskolan, fritids, grundskolan, gymnasiet och högskolan diskuteras som delar i och konsekvenser av globala och nationella normstrider.

Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot normer och mångfald vid Institutionen för samhälls­ och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Lena Martinsson är professor i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Fjärde skolårets kurs. Här kan studenter sälja böcker till bättre behövande. uppl. Oslo. Skickas inom 1‑3 vardagar. Om chefer i samarbete (2:a rev uppl) av Marianne Döös, Lena Wilhelmson, Tomas. ) hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats. Allt arbete inom Klövsjö skola genomsyras av gemensamma normer och värderingar.