Lära i lek och drama

Lära i lek och drama
Utgivningsdatum: 2010-12-21
Förlag: Natur & Kultur
Kategori: Psykologi
Upplaga: 1
Författare: Lisa Henriksson
ISBN: 9789127123069

Lära i lek och drama är en bok om praktisk tillämpning av drama och annan skapande verksamhet som metod på lågstadiet. Den visar på leken och gestaltandet som ett medel att vidareutveckla barns språkliga färdigheter och deras förmåga till samarbete och problemlösning. "Det jag gör begriper jag." Lisa Henriksson understryker betydelsen av konkretion och använder rolleken i pedagogiskt syfte: Människans förmåga att föreställa sig och förställa sig. Nyckelorden är: - Tyda och uttrycka - Avläsa och beskriva - Läsa och skriva Lekutvecklingen fortsätter på ett naturligt sätt läs- och skrivutvecklingen. Lisa Henriksson är lärarutbildare i ämnena "språk och litteratur" och "Pedagogik och drama".

Hon är också engagerad i fortbildningsverket av lärare från förskolan upp till gymnasiet.

Filmen var ovanligt lång och följdes snart av ett stort antal filmer med fokus på krigsfångar under andra världskriget. Ingrid Engdahl och Christian Eidevald, båda lärarutbildare och forskare, ger här sina tankar. Här finns övningar för att träna bokstäver, siffror, minnet och koncentrationen. Det … Brodera på ylle- blommor (Endast reservplatser) En helg Att blanda applikationer med olika stygn är ett roligt och variationsrikt sätt att skapa mönster för att brodera på. Värdeord, pedagogiska och didaktiska val och dokumentations och bedömningspraktik Värdeord. Det blir också drama när Peg och Filip är med om en bilolycka, men också skratt när Mia och Jesper lyssnar på Peg och Pennys frispråkiga podd om döttrarnas sexliv. Här finns övningar för att träna bokstäver, siffror, minnet och koncentrationen. Värdeord, pedagogiska och didaktiska val och dokumentations och bedömningspraktik Värdeord.