Fastighetsmoms

Fastighetsmoms
Utgivningsdatum: 2016-09-30
Förlag: Björn Lundén Information
Kategori: Offentliga finanser
Författare: Christina Sjöstedt Forslund
ISBN: 9789176950302
Antal sidor: 235

FASTIGHETSMOMS är en praktisk momsvägledning för dig som kommer i kontakt med momsfrågor inom fastighetsförvaltning eller bygg- och anläggningsverksamhet. Det komplexa regelverket förklaras på ett lättfattligt sätt och du får en hel del tips och råd. Fastigheter är det momsområde som innehåller flest särregleringar. Det är lätt att göra fel när ett antal olika regler ska tillämpas, ofta i kombination med varandra. Boken vänder sig till ägare och anställda i företag inom fastighetsförvaltning och bygg- och anläggningsverksamhet som vill undvika kostsamma momsfel. Den är också lämplig för revisorer, redovisningskonsulter och skattekonsulter som har kunder inom fastighetsområdet.

FÖRFATTAREN Christina Sjöstedt Forslund arbetar som konsult på fastighetsmomsområdet i det egna företaget CS Moms. Hon har lång erfarenhet av den praktiska tillämpningen i fastighetsmomsfrågor.

, utbildning i fastighetsmoms Fastighetsmoms ”Det kan bli dyrt att inte kunna momsreglerna för kommersiella lokaler. 05. Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms. Lag om statlig fastighetsskatt Senast redigerad. 08.

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett.

Under kursen Fastighetsmoms fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. En sådan skatt kallas objektskatt [källa behövs] och kan utgå oberoende av ägarens.