Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning

Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning
Utgivningsdatum: 1997-01-01
Förlag: Studentlitteratur AB
Kategori: Samhälle & politik
Upplaga: 1
Författare: Alan Bryman
ISBN: 9789144002651
Antal sidor: 229

Denna bok innehåller en koncis redogörelse av debatten om kvantitativa och kvalitativa metoders relativa fördelar.

En stor del av diskussionen kring dessa metoders lämplighet och användbarhet handlar om insamling, bearbetning och tolkning av data. Det är nu mer eller mindre vedertaget att metodologiska och epistemologiska problem är intimt sammanflätade.

Bokens författare ger en klar redovisning av relevanta filosofiska frågeställningar, väl medveten om att detta är ett område som de flesta samhälls- och beteendevetare inte känner särskilt väl till. Ofta har skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ metod utmålats i hätska ordalag och inte sällan har de framställts som oförenliga. Denna bok argumenterar på ett nyanserat sätt för skillnaderna mellan angreppssätten och undersöker möjligheterna till en kombination med utgångspunkt i vad forskare faktiskt gör. Författaren illustrerar sina argument med exempel från ett brett urval av samhällsvetenskapliga perspektiv. Boken lämpar sig därför väl för studier inom flera samhällsvetenskapliga discipliner, framför allt sociologi, statsvetenskap, socialt arbete och organisationsstudier.

Knowledge Management in Law Enforcement: Knowledge Views for. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, 1997. Köp boken Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning hos oss. kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning.

Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund: Studentlitteratur. Envíos gratis a partir de 19€.

Envíos gratis a partir de 19€.

Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig Evidens i paradigmen kvantitativ forskning och kvalitativ forskning.