Den symbietiska klubben

Den symbietiska klubben
Utgivningsdatum: 2017-10-12
Förlag: Författares Bokmaskin
Kategori: Internationella institutioner
Författare: Gunnar Cardell
ISBN: 9789163950148
Antal sidor: 164

Där sägs också att "för att nå de Globala Målen krävs att alla hjälper till - det gäller dig också!" I boken används gamla och nya ord till att förklara för dig hur du i olika situationer kan tänka för att bidra till fred och hållbarhet; det gäller att skapa en framtid av gemenskap och livsglädje, framtidshopp och värdighet. Boken handlar alltså inte bara om att möta hotande faror - den kallar också till gästabud, till ett globalt knytkalas där alla förväntas delta och bidra. Bakgrunden till boken är en strävan sedan 1982 att ge ordet fredsfostran ett meningsfullt innehåll. Den symbietiska klubben beskrivs här också ur några andra perspektiv, nämligen som social konstruktion, som upplysningsprojekt och ideologi, som vision och global mobilisering, som livsstil, kulturarv och humanistiskt bildningsprojekt. Boken bygger på Att tänka för fred och hållbarhet. Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi. (Complador AB, 2014) Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik och f.d. mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare men har också arbetat på kulturförvaltningen i sin hemkommun.

En idé till gräsrotsarb. Se flere bøker fra Lars Ingelstam. 162 kr. Med anledning av detta hölls ett seminarium i Utrikespolitiska Institutets lokaler i Stockholm den 10 september 2013 där vänner och. Synvända. Skickas inom 1‑2 vardagar. 'Den symbietiska klubben. Se flere bøker fra Lars Ingelstam. Den symbietiska klubben.