Juridik för pedagoger

Juridik för pedagoger
Utgivningsdatum: 2011-06-17
Förlag: Studentlitteratur
Kategori: Pedagogik
Upplaga: 5
Författare: Mare Erdis
ISBN: 9789144071343
Antal sidor: 176

I den här boken presenterar författaren en introduktion och vägledning till olika juridiska frågeställningar som kan aktualiseras i förskola, skola och fritidshem. De ämnesområden som behandlas i boken rör bl.

a. den rättsliga grunden för personalens, barnets/elevens och vårdnadshavarens åligganden, rättssäkerhet, offentlighet och sekretess, skadestånd samt upphovsrätt.

För att underlätta förståelsen kopplas i de flesta fall de olika bestämmelserna till praxis, för att därigenom ge läsaren konkreta exempel på hur en viss bestämmelse tillämpas. Denna upplaga har omarbetats med beaktande av den nya skollagen, som tillämpas fr.o.m. 1 juli 2011 och den nya offentlighets- och sekretesslagen, som trädde i kraft 1 juli 2009. Lagändringar i övrigt fram till 1 januari 2011 har också beaktats. Boken vänder sig till studenter på lärarutbildningens samtliga program. Den fungerar också utmärkt som handbok för såväl yrkesverksamma lärare som föräldrar och elever.

Vissa beteenden på nätet är brottsliga och kan därmed anmälas till polisen. se använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse. För unga är nätet en möjlighet att få kunskap, kontakter och utvecklas socialt. Samtidigt är det en plats där man kan utsättas för mobbning och falska identiteter. Barn som börjar förskolan behöver därför så snart som möjligt … Alfabetisk länklista för tidskriftsdatabaser med mera. Offentligajobb. Här hittar du aktuella nyheter och händelsekalender för Gripsholmsskolan. Ett straff är i juridik en laga påföljd för brott och i religionen följden av en begången synd (Guds straff). Andra kan vara stötande men är inte lagbrott. Perfekt för skolans personal. Vi har nu över 800 jobb som vi matchar mot arbetsgivare över hela landet.