Idiot!

Idiot!
Utgivningsdatum: 2010-03-02
Förlag: Bokförlaget Daidalos
Kategori: Berättelser
Författare: Oscar K
ISBN: 9789171733092
Antal sidor: 40

När August och hans mamma går genom stan ropar barnen: "Hallå idiot! Normal anropar." Och August vet nog att han är annorlunda: Att han är en som de andra inte vill leka med. Men August och hans lilla Odjur kanlyckligtvis så mycket som andra inte ser. »Djärvt och vackert, poetiskt, ömsint, tänkvärt och väldigt långt från samtida svensk bilderbok.» /Ulla Rhedin i DN

He will … A moment where a character's stupidity fuels an episode, or a small plot line. Live Music. If multiple characters have the Idiot Ball, it becomes an Idiot Plot. 1.

If multiple characters have the Idiot Ball, it becomes an Idiot Plot. A person with profound intellectual disability having a mental age below three years and generally. Define idiot. 1. The Idiot Hero is a common character in action series.