Företagskalkyler : praktisk handbok i ekonomistyrning

Företagskalkyler : praktisk handbok i ekonomistyrning
Utgivningsdatum: 2016-10-17
Förlag: Björn Lundén Information
Kategori: Redovisning
Upplaga: 3
Författare: Gunnar Ohlsson
ISBN: 9789176950296
Antal sidor: 338

FÖRETAGSKALKYLER är en praktisk handbok i ekonomistyrning. Den visar hur du med enkla verktyg kan nå ökad lönsamhet genom ökad kontroll.

Boken innehåller många exempel på hur du kan arbeta med olika kalkyler i din verksamhet. Vi går även igenom hur du kan arbeta med nyckeltal och nyckeltalsanalys i din verksamhet. Boken visar hur du genom enkla kalkyler och analyser får fram ett beslutsunderlag för mer genomtänkta och välgrundade beslut när det gäller bl a produktion, prissättning och finansiering. Boken hjälper dig bl a när du ska: räkna på ett jobb bedöma om en investering är lönsam fatta beslut om att producera/leverera en vara eller tjänst eller inte sätta pris på dina varor eller tjänster planera likviditet och finansieringsbehov

FÖRETAGETS EKONOMI är en handbok i företagsekonomi för dig som inte är ekonom men. FÖRETAGETS EKONOMI är en handbok i företagsekonomi för dig som inte är ekonom men. Överlevnadshandbok för dig som måste förstå företagsekonomi. FÖRETAGETS EKONOMI är en handbok i företagsekonomi för dig som inte är ekonom men. FÖRETAGETS EKONOMI är en handbok i företagsekonomi för dig som inte är ekonom men. Överlevnadshandbok för dig som måste förstå företagsekonomi. Överlevnadshandbok för dig som måste förstå företagsekonomi. Överlevnadshandbok för dig som måste förstå företagsekonomi. FÖRETAGETS EKONOMI är en handbok i företagsekonomi för dig som inte är ekonom men. Överlevnadshandbok för dig som måste förstå företagsekonomi.