Berättande journalistik

Berättande journalistik
Utgivningsdatum: 1994-06-01
Förlag: Natur & Kultur Allmänlitt.
Kategori: Mediaforskning
Upplaga: 1
Författare: Sören Larsson
ISBN: 9789127040694
Antal sidor: 143

Visa dem, tala inte om för dem! Det är i korthet vad Sören Larsson försöker lära journalister när han undervisar om berättande journalistik. Ett bra reportage ska ge närvarokänsla och upplevelse.

Om konsten att skriva på ett sätt, så att läsarna tycker sig se det som händer, människorna som agerar och platsen som händelserna utspelas på, handlar den här boken. I sin undervisning brukar Sören Larsson använda tio nyckelord för berättande journalistik: Scener, dialog, människor, tid, plats, handling, början, slut, stil och språk samt uppslag. Dessa nyckelord tar han till utgångspunkt för sina resonemang om hur man bygger upp det goda reportaget, och de utgör också rubrikerna på bokens tio kapitel. Berättande journalistik är i första hand en lärobok för journalister men också en plädering för att landets tidningsredaktioner skall återerövra den berättande journalistiken, som någon gång på 1960-talet blev satt på undantag, inte minst kan den vara värdefull i konkurrensen med andra medier, anser han. Dagens journalister är så inkörda på nyhetsartikelns form att det känns främmande för dem att skriva på ett annat sätt. Därför är det viktigt att journalister lär sig berättandets teknik. Sören Larssons bok är full av konkreta exempel på hur goda skribenter bygger upp sina texter. Många av våra stora författare har också varit goda reportrar, Sören Larsson nämner Almqvist, Strindberg, Lubbe Nordström och Ivar Lo Johansson. Jolo och Bang är ytterligare exempel på journalister som var skickliga berättare och hade förmågan att finna det personliga tonfallet.

Guiden för dig som ska skriva ditt första personporträtt - Hjälpen för att lyckas Reporter på Samhällsgruppen men arbetar för närvarande med planering och som programledare på P1-Morgon och i viss mån Studio Ett. Under senare år har jag ägnat min forskning åt framför allt propagandastudier. Katia Wagner är undersökande journalist och författare.

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Hon har skrivit böckerna Pojkarna och de ensamma poliserna, Alexandramannen, Addad på nätet och De förlorade barnen (med Jens Mikkelsen). Närvarande och tillgängliga i det lokala. Hon har skrivit böckerna Pojkarna och de ensamma poliserna, Alexandramannen, Addad på nätet och De förlorade barnen (med Jens Mikkelsen). Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen i större delen av Småland och Västergötland. Skapad av Metahaven. Många trodde att Olof Palme (S) vann den klassiska duellen mot Thorbjörn Fälldin (C), men den senare tog hem publikens sympatier – och valet 76.