Kulturen och hälsan

Kulturen och hälsan
Utgivningsdatum: 2017-09-15
Förlag: Santérus Förlag
Kategori: Litterära essäer
Upplaga: 2
Författare: Peter Währborg, Sven-Olov Wallenstein, Töres Theorell, Ola Sigurdson, Even Ruud
ISBN: 9789173591188
Antal sidor: 222

Begreppen "kultur" och "hälsa" är mångtydiga och vaga och därför undflyende. Det tycks de nio essäförfattarna vara ense om i denna bok. Författarna är personer som i sin vetenskapliga, konstnärliga eller i övrigt professionella verksamhet på ett mycket påtagligt sätt kommit att arbeta med begreppen kultur och hälsa i olika avseenden och sammanhang. Deras utgångspunkter är olika och deras perspektiv skiftar, men därigenom bidrar de med bred fördjupning och precisering av samspelet mellan kultur och hälsa på ett mycket spännande sätt.

Boken är ett försök att respektfullt närma de två sedan länge separerade kulturerna till varandra.

Den utgör en förhoppning att detta närmande kan vara en av nycklarna till att skapa nya förutsättningar för ökad mänsklig hälsa och ökat välbefinnande. Med inledning av före detta kulturminister Bengt Göransson

Om Vinter-OS 2018 i Pyeongchang med allt du behöver veta inför mästerskapen i Sydkorea, som odds, fakta, nyheter och mycket annat. Vad man ska ha ett nytt språk till. Vi åker med helikopter till en renslakt utanför Kiruna där vi träffar samer och hör dem berätta om varför samiska är viktigt för dem. [1] Så har jag prövat att inte äta på ett dygn. Varför talas samiska i Sverige. Sturebadets historia Sturebadet har en lång och fascinerande historia. Fråga Helhetsdoktorn Jag brukar skicka ett kort snabbt svar direkt när jag får frågan och sedan hittar jag tid för längre svar, oftast en onsdag eller fredag. Torsdag 26/4-2018 Sällan har något fascinerat mig som seriemördare.

Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra. Sturebadets historia Sturebadet har en lång och fascinerande historia. Åstorp 150528 Det är inte lätt att vara två herrars tjänare.